ESC030-040AC

Vận hành

: Đứng lái

Công suất nâng

: 1361-1814 (Kg)

Nâng cao

: 3906-7775 (mm)

Công suất bình

: 36V/ 1085-1240 (Ah)

Xuất xư

: Mỹ