ERP030-050VF/VM

Vận hành

: Ngồi lái

Công suất nâng

: 1361-4536 (Kg)

Nâng cao

: 2032-6578 (mm)

Công suất bình

: 36-80V/ 35.8 - 65.2 (Ah)

Xuất xứ

: Mỹ