ERC080-120VH

Vận hành

: Ngồi lái

Công suất nâng

: 3629-5443 (Kg)

Nâng cao

: 3657-6211 (mm)

Công suất bình

: 36-80V/ 80.3-77.6 (Ah)

Xuất xứ

: Mỹ