ERC045-070VG

Vận hành

: Ngồi lái

Công suất nâng

: 2041-3175 (Kg)

Nâng cao

: 3192-6710 (mm)

Công suất bình

: 36-48-80V/ 38.3-46.8(Ah)

Xuất xứ

: Mỹ