MTC10/13/15

Vân hành

: Ngồi lái/ Đứng lái

Công suất nâng

: 1000-1300-1500 (Kg)

Nâng cao

: 3180-11640 (mm)

Công suất bình

: 48-80V/ 560-840 (Ah)

Xuất xứ

: Châu Âu