MSW020/025/030/040-E

Vận hành

: Dẫn bộ

Công suất nâng

: 1134-1361-1360-1820 (Kg)

Nâng cao

: 2641-3098-3200 (mm)

Công suất bình

: 24V/ 255-510 (Ah)

Xuất xứ

: Mỹ