MS12X/15X

Vận hành

: Dẫn bộ/ Đứng lái

Công suất nâng

: 1250-1500 (Kg)

Nâng cao

: 2768-4628 (mm)

Công suất bình

: 24V/ 345 (Ah)

Xuất xứ

: Châu Âu