MS10-20

Vận hành

: Dẫn bộ

Cong suất nâng

: 1000-2000 (Kg)

Nâng cao

: 2968-6020 (mm)

Công suất bình

: 24V/ 200-375 (Ah)

Xuất xứ

: Châu Âu