MRW020/030-E

Vận hành

: Dẫn bộ

Công suất nâng

: 910-1360 (Kg)

Nâng cao

: 2794-3200 (mm)

Công suất bình

: 24V/ 195-510 (Ah)

Xuất xứ

: Mỹ