MTR005-007F

Vân hành

: Đứng lái

Công suất kéo

: 2270-3180 (Kg)

Tốc độ di chuyến (Không tải)

: 12.6 - 13.5 (Km/h)

Công suất bình

: 24V/ 375-750 (Ah)

Xuất xứ

: Mỹ