M020/20S

Vân hành

: Đứng lái

Công suất nâng

: 2000 (Kg)

Nâng cao

: 120 (mm)

Công suất bình

: 24V/ 480 (Ah)

Xuất xứ

: Châu Âu