M010E

Vận hành

: Order-picker

Công suất nâng

: 1000 (Kg)

Nâng cao

: 690 (mm)

Công suất bình

: 24V/ 560 (Ah)

Xuất xứ

: Châu Âu