0S030(BE/EC), SS030BE

Vân hành

: Đứng lái

Công suất nâng

: 1360 (Kg)

Nâng cao

: 2889-7620 (mm)

Công suất bình

: 24V/ 570-595-1020-1125 (Ah)

Xuất xứ

: Châu Âu