Các phòng sạc là một yếu tố quan trọng của kho và  hoạt độngphân phối, và có thể khó khăn để xây dựng. Các thiết bị hỗ trợ trong việc chuẩn bị cho một dự án phòng sạc có thể được tìm thấy trong phần nàyChi tiết

Các phòng sạc là một yếu tố quan trọng của kho và  hoạt độngphân phối, và có thể khó khăn để xây dựng. Các thiết bị hỗ trợ trong việc chuẩn bị cho một dự án phòng sạc có thể được tìm thấy trong phần này