Vỏ xe nâng, vành bánh xe và các loại bánh xe nâng điện

- Các loại vỏ xe dùng cho xe nâng : Vỏ hơi & Vỏ đặc với đủ các loại kích thước:
 

Kích thước vỏ xe

Kích thước vành bánh xe

Loại

500-8

3"

Hơi/Đặc

18-7x8

4.33R

Hơi/Đặc

600-9

4"

Hơi/Đặc

21-8x9

6"

Hơi/Đặc

650-10

5"

Hơi/Đặc

700-12

5"

Hơi/Đặc

8.15-15

7"

Hơi/Đặc

28-9x15

6.5"

Hơi/Đặc

 
 
 
 
 
- Các loại bánh xe dùng cho xe nâng điện : Yale, Crown, Still, Hyster, Linde, BT, Nichiyu, Raymond, Jungheigrich...