Hệ thống truyền động

- Các đĩa ma sát, đĩa ép

- Biến mô, li hợp

- Bơm dầu số
 

Biến mô

 
Bơm dầu hộp số
Mâm ép
Đĩa ly hợp
Đĩa ma sát
Phụ tùng ly hợp cơ khí