Các loại đề khởi động & máy phát điện

- Các loại đề khởi động và máy phát điện cho động cơ: 4D94, 4D94LE, 4D98, S4S, S4E, S6S, YAMAR 4TNE92, 4TNE98, MAZDA FE/F2, C240, TD27…

- Bộ chia điện, Dây cao áp, Bô bin đánh lửa

- Các loại Bugi
 
Đề khởi động
Đề khởi động: S4S
Máy phát điện