Xích Băng Tải Thép

Loại chạy thẳng

Phân Loại - Đặc Điểm
TT Stainless Steel Top Chain  

Dòng TT

Dòng TT đáp ứng các tiêu chuẩn về các đặc điểm hình dáng kích thước theo tiêu chuẩn toàn cầu, với toàn bộ đều là thép không gỉ.

     
TS/TSA Stainless Steel Top Chain  

Dòng TS/TSA

Dòng chạy thẳng với hai thành phần kết dính: phần xích con lăn thép bước đôi đỡ bên dưới và phần tấm thép bên trên.

 

Dòng chạy cong

Phân Loại - Đặc Điểm
TTU Stainless Steel Top Chain  

Dòng TTU

Đây là dỏng chạy cong tiêu chuẩn với toàn bộ cấu kiện là thép không gỉ.

     
TTKU Stainless Steel Top Chain  

Dòng TTKU

Là dòng chạy cong với đặt điểm là tấm thép trên mặt xích nhô ra hơn so với thanh dẫn ở cạnh cong. Dòng này có khả năng chịu tải cao hơn dòng TTU. 

TRU Stainless Steel Top Chain  

Dòng TRU

Là dỏng chạy cong với cấu tạo có thêm tai giữ không cho xích chạy lệch ra khỏi ray. đây là dòng có tải cho phép lớn hơn dòng TTU.

 

     
TO Stainless Steel Top Plate  

Dòng TO

Là dòng chạy cong phù hợp nhất cho ứng dụng có không gian hẹp.

     
TU Stainless Steel Top Chain  

Dòng TU

Là dòng chạy cong dùng được cho kéo tải lên/ xuống dốc, ứng dụng cho dây chuyền ở cả 3 chiều của không gian.