Xi-Lanh Điện

 

Xi-lanh điện là xi-lanh có thể dùng với chỉ vơi đơn giản một dây cấp điện nguồn.

  • Tiện cho việc vận hành và bảo dưỡng vì không dùng dầu hoặc khí nén.
  • Hiệu suất cao và độ chính xác cao nhờ việc áp dụng cơ cấu trục vít và đai ốc (vit-me) trong chuyển động của xi-lanh.
  • các bộ bảo vệ an toàn luôn lắp sẵn trong mọi dòng sản phẩm. Đảm báo vận hành an toàn khi có sự cố quá tải.
     

Xi-lanh điện dòng dẫn động kéo xích (Zip Chain)

  Dòng xi-lanh điện dùng xích để truyền động được phát triển đặc biệt bởi Tsubaki. Với hai xích áp hai phía của thanh dẫn động, đã tạo ra thế kéo đẩy mạnh mẽ.