Con Đội Trục Vít

Với các dòng sản phẩm

 
JWM (Machine Screw Type)  

Dòng trục vít hình than JWM

  • Ứng dụng cho tốc độ thấp, tần số thấp, tiết kiệm với cấu tạo đơn giản và nhỏ gọn.
  • Có khả năng giữ tải đứng im tại chỗ (tự động khóa).
     
JWB (Ball Screw Type)  

JWB Dòng JWB (Dòng Trục Vít Kế Hợp Với Bi)

  • Ứng dụng cho tốc độ cao, tần số cao, hiệu quả cao nhờ việc dùng cơ cấu vít công với bi.
  • Sử dụng bền bỉ.
     
JWH (High-Lead Ball Screw Type)  

JWH Dòng JWH ( Trục Vít Ren Cao Kết Hợp Với Bi)

  • Cho các ứng dụng tốc độ cực cao, tần số cao, dòng trục vít Ren Cao được sử dùng tùy theo các ứng dụng với tốc độ cao
  • Tiếng ồn thấp.
SẢN PHẨM KHÁC