Bộ Giảm Sốc

   

Bộ giảm sốc

Là cơ cấu thủy lực dùng để giảm sốc khi có tác động làm sốc thiết bị.

You can choose the most suitable model from among fixed, adjustable, and self-correcting types for your specific applications.

Bạn có thể lựa chọn loại giảm sốc phù hợp nhất cho ứng dụng của mình với loại: chống sốc cố định, điều chỉnh được, hoặc tự điều chỉnh.