Bảo Vệ Quá Tải Điện

 

 Rờ-le chống sốc điện

Với hệ thống đấu dây đơn giản, thiết bị bảo vệ phát hiện quá tải dòng điện này có thể nhanh chóng phát hiện quá dòng động cơ và đầu ra phát ra một tín hiệu nhằm kích hoạt việc dừng khẩn cấp, để ngăn chặn thiết bị của bạn khỏi bị hư hại. Nó cũng cung cấp các cài đặt dễ dàng và hoạt động ổn định.
     
 

 Đồng hồ theo dõi sốc điện

Đây là loại đồng hồ có cảm biến đo công suất tải của mô-tơ, nó có thể đo được sự thay đổi tải trong thiết bị của bạn cho dù rất nhỏ, với một hệ thống đấu dây rất đơn giản.