Khớp Nối Dầm/ Dưới

 
BJD Set Screw Type  

Dòng khớp nối khối vặn ren BJD 

Loại có dãy khe xoắn đôi.

  • Độ lớn các lỗ từ: φ3 đến φ12
  • Dạng kết nối : Khối vặn ren 
     
BJD Clamp Type  

Dòng Khớp nối Kẹp BJD 

Loại có dãy khe xoắn đôi

  • Độ lớn lỗ từ: φ3 đến φ12
  • Dạng kết nối: Kẹp
     
BJT Clamp Type  

Khớp nối kẹp BJT

Là loại có 3 khe xoắn giống nhau

  • Độ lớn lỗ từ: φ8 đến φ16
  • Dạng kết nối: Kẹp