Khớp Nối Chịu Lực Cao

 

 
Straight Shaft Type  

Khớp nối trục thẳng

Tương thích với các trục loại thẳng

     
Taper Shaft Type  

Khớp nối trục dạng côn

Compatible with taper shaft servomotors. Apply φ11 taper shafts and adaptors for φ16 taper shafts.

Là dòng tương thích với loại mô-tơ bước trục dạng côn. ứng dụng cho trục dạng côn phi 11 và bộ chuyển đổi phi 16.