Tuyển dụng nhân viên dich vụ kho hàng

(2020-06-19 16:23:16)

KL's Service center is now seeking professional and enthusiastic candidates who possess the following capabilities.

 

Job Overview / Công việc

Trợ lý kho hàng Trung Tâm  dịch vụ.

Location: KCN Sóng Thần 1 , Bình Dương - Chi Minh City

Job Description / Diển giãi

Nhận đơn hàng (yêu cầu) , nhận hàng hóa nhập khẩu , nội đia.

Dán tem nhãn mác, lưu giũ hóa đơn chúng từ, theo dõi báo cáo.

Kiểm tra đóng gói hàng, Sắp xếp lưu kho kệ đảm bảo đúng chủng loại.

Gửi nhận hàng cho đại lý, khách hàng, nhân viên DV đi công tác

Cập nhật sổ sách, phần mềm quản lý phụ tùng hiện hữu.

Đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa.

Đảm bảo qui tắc an toàn phòng cháy, kiểm tra an toàn hàng hóa, nhiệt độ ..

Thực hiện các công việc nhân viên kho khác theo yêu cầu của quản lý.

 

Vui lòng gui thông tin và hồ sơ qua email

Ms. Trần Thi Duyên -  Duyentran_klc@machinery.com.vn /  service@machinery.com.vn

Hoặc nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại : C.ty KLC Lô số 01 Đường số 9, KCN Sóng Thần 1 , Dĩ An, Bình Dương.

Xem tiếp