Tuyển dụng NV dịch vu bán cung cấp phụ tùng

(2017-04-22 13:36:30)

KL's Service center is now seeking professional and enthusiastic candidates who possess the following capabilities.

 

Job Overview / Công việc

Phụ trách kinh doanh qua mạng

Location: Thủ Đức - Bình Dương - Chi Minh City

Job Description / Diển giãi

Mở rộng mảng kinh doanh cung cấp phụ tùng dich vu qua web online

Tao lập hệ thống bán hàng qua các kênh điệtn tu mới

Tìm kiếm khách hàng mớ

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

 

 

Vui lòng gui thông tin và hồ sơ qua email

Ms. Trần Thi Duyên -  Duyen_tran@machinery.com.vn

Hoac : service@machinery.com.vn