Single- double pallet handler- Tăng cao năng suất của bạn

(2016-03-19 10:28:38)

Single-double pallet handler, luôn là một trong những attachment phổ biến nhất trong ngành công nghiệp xử lý vật liệu. Nó có khả năng xử lý một pallet đơn hoặc hai pallet cạnh nhau. Xử lý tải trọng gấp đôi với lần di chuyển ít hơn, do đó tăng gấp đôi năng suất và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xem tiếp