Máy ép thủy lực - Bánh đặc xe nâng

(2017-05-05 12:18:38)

Để phục vu việc lắp ép bánh xe nâng loai đặc ( Solid tires ) Chúng tôi đã trang bi thêm 1 máy ép thủy lực với dụng cụ chuyên dùng cho tất cả các loai bánh xe nâng cần tháo lắp và ép thủy lực cho đến 5 tấn :  Lực ép lên đến 160 tấn và đường kính max 16 inch 

Nhận ép thuê dưới mọi hình thức !!!!!!!!!!!!!!!

Do ep thue

 

 

 

Xem tiếp