Hiệu suất kho bãi: Một trò chơi hoàn toàn mới

(2015-10-19 23:16:53)

Một cách mới để tiết kiệm chi phí lao động kho bãi là biến công việc thành một trò chơi. Chúng tôi không nói đến loại trò chơi đẩy các vật qua các tầng của nhà kho, mà là tạo ra sự cạnh tranh thông qua việc trò chơi hóa. Đó là một cách để giảm chi phí lao động kho bãi bằng cách tăng hiệu suất lao động và tinh thần cho nhân viên. Phương pháp là hiển thị số liệu năng suất trên tầng lầu nhà kho để tạo ra sự khích lệ cho nhân viên để đạt năng suất tốt hơn, đồng thời làm họ cảm thấy mình là một phần của công ty.

"Suốt một thời gian dài, người ta đã tìm nhiều cách khác nhau để tạo ra hiệu suất hoạt động tốt hơn trong lực lượng lao động kho bãi," Peter Schnorbach giám đốc quản lý sản phẩm tại một công ty cung cấp phần mềm chuỗi cung ứng Manhattan Associates tại Atlanta. "Đó là một phần của sự phát triển tự nhiên để nhảy vọt trên xu hướng trò chơi hóa"

Một cách hiển nhiên, nhà kho đã được trò chơi hóa kể từ khi họ đăng biển báo "x tiếng sẽ mất nếu bị thương" trên tường. "An toàn là thang đo hiệu suất lâu đời nhất trong sách vở," Schnorbach nói. "Bạn nghĩ tại sao họ dán thông báo đó? Bởi vì điều đó khuyến khích con người."

Đối với các công ty, để đo lường hiệu suất nhân viên, thông tin đó có thể biến công việc thành sự cạnh tranh để khuyến khích nhân viên bất cứ điều gì cần cải thiện, cho dù là năng suất, độ chính xác, hoặc sự yên tâm, sự an toàn.

Ngoài ra, trò chơi hóa có thể giúp nhân viên cảm thấy ít bị cô lập hơn, đặc biết là trong các nhà kho lớn, nơi họ hầu như không có khả năng tương tác với nhau, Schnorbach nói. No có thể làm nhân viên hài lòng hơn với công việc của họ, giảm khả năng nghỉ việc - một cách tiết kiệm chi phí khác - và duy trì một lực lượng lao động vui vẻ và làm việc hiệu quả.

"Hiển thị hiệu suất dưới dạng một trò chơi để thúc đẩy nhân viên," ông ấy nói thêm. "Nó làm họ cảm thấy mình quan trọng, việc họ làm là quan trọng, và họ đang đóng góp cho hoạt động của công ty.

Khái niệm này vẫn còn mới với kho bãi. "NẾu bạn nói đến "trò chơi hóa" vào 5 năm trước, sẽ không có ai hiểu bạn đang nói đến điều gì," Schnorbach nói. "Ngày nay bạn sẽ ít thấy sự trống rỗng đó hơn, hầu hết mọi người đều hiểu khái niệm này." Các công ty đang bắt đầu kết hợp việc sử dụng TV màn hình phẳng trong nhà kho để hiển thị thông tin hiều suất. Càng nhiều chương trình trò chơi hóa tinh vi cho nhân viên phần thưởng, ví dụ, những nhân viên trong top 10 sẽ nhận được một huy chương, và sau khi thu thập đủ một bộ các huy chương, họ sẽ được nhận phần thưởng.

Schnorbach hy vọng "trò chơi hóa" sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai, và các nhà cung cấp sẽ có một khuôn khổ để làm cho nó tiêu chuẩn hơn.

Xem tiếp