Bốn lý do tại sao xử lý vật liệu tự động hóa là một đầu tư tốt cho hoạt động của bạn

(2015-12-01 09:06:33)

Nếu bạn đang thực hiện hoạt động phân phối chủ yếu bằng thủ công, bạn có thể nghĩ rằng vận chuyển vật liệu tự động là một cái gì đó bạn không thể làm được, hay chính xác hơn, một cái gì đó bạn không thể đủ khả năng để thực hiện. Nếu bạn tin rằng tự động hóa là một khái niệm “tích hợp tất cả” đắt đỏ, hoặc quá mức cần thiết cho trung tâm phân phối của mình (DC), bạn có thể đã bỏ lỡ một cơ hội tạo ra lợi nhuận kinh doanh. Đó là bởi vì lợi nhuận hấp dẫn thu về từ đầu tư (ROI) thông qua thực hiện tự động hóa.

Đưa ra luận cứ cho tự động hóa

Các giải pháp như hệ thống lưu trữ và phục hồi tự động (AS / RS) tạo ra ROI nhanh hơn so với những gì nhiều nhà khai thác DC có thể nghĩ, và chúng có thể được thu nhỏ lại để tự động hóa chỉ những phần mang lại lợi tức mạnh nhất và nhanh nhất của một tổ chức. Tùy thuộc vào kích thước của tổ chức, thậm chí mức độ gia tăng tự động hóa có thể có ý nghĩa.

Nếu bạn đang cân nhắc việc tự động hóa nhưng không chắc chắn làm thế nào để đo lường ROI, tài liệu dưới đây là một bảng phân tích của một số lĩnh vực quan trọng trong hoàn vốn, cũng như một số thông tin có thể dùng như là điểm chuẩn chung để biện minh cho việc tự động hóa.

4 lĩnh vực hàng đầu trong hoàn vốn mà bạn phải nhớ là:

  • Tiết kiệm Lao động
  • Tiết kiệm không gian
  • Năng suất và tính linh hoạt tăng
  • Giảm bảo trì và giám sát

 Tải về tại đây

Xem tiếp