Tin tức

  • Bằng sáng chế mới - Xích Con Lăn Dòng KV
    Dòng xích con lăn đen KV có trọng lượng nhẹ, chạy êm, và chịu được nhiệt độ môi trường cao, môi trường nhiều loại hóa chất khác nhau, mà các dòng sản phẩm trước đó chưa làm được.
    Chi tiết(2015-04-01 14:51:10)