DISCOUNTS - 15% on Yale Pallet Rider MP20AP

(2015-04-07 18:11:10)

From the 15th April to the 15th May we offer Yale MP20AP Platform End-rider Pallet Truck at a special discount. -15%

Từ ngày 15 tháng 4 đến 31 tháng 5, chúng tôi chào giá xe nâng Yale  MP20AP với giá giảm đặc biệt. -15%

MP20AP, productivity and people first.

What you move with 10 pallet jacks today , it can be done with one unit of MP20AP. Saving time, saving energy. That’s the simple reason why, launched only 6 months ago in the market, the new model of Yale Rider Pallet has been having a huge success so fast.With its foldable side arms, which provide the operator with maximum comfort and stability when manoeuvring, MP20AP is ideal for horizontal transport over medium to long distances.

 
Hãy thử nghĩ xem. Ngày hôm nay Bạn di chuyển 10 xe nâng tay. Công việc này chỉ cần 01 xe MP20AP thay thế. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng. Đó là lý do đơn giản tại sao sản phẩm đưa ra chỉ 6 tháng trên thị trường đã có một thành công lớn. Với hệ thống bảo vệ hai bên. Tạo nên sự thoải mái tối đa và ổn định cho người vận hành. MP20AP thật sự là một ý tưởng tuyệt vời cho việc trung chuyển hàng hoá ở cự ly vừa và dài.
 
 
 
 
And this opportunity is unique. From the 15th April to the 15th May we offer Yale MP20AP Platform End-rider Pallet Truck at a special discount:
 
-15% on purchasing price
 
 

Và đây là cơ hội duy nhất. Từ ngày 15 tháng 4 đến 31 tháng 5, chúng tôi chào giá xe nâng trung chuyển Pallet Yale  MP20AP với giá giảm đặc biệt:

-15% Trên giá mua! 

 

If you want to find more information about the product, please click here

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, xin vui lòng nhấn vào đây

If you want to submit your request or simply have more information, visit the Contact Us section or drop us an email at sales@machinery.com.vn
Nếu bạn muốn gửi yêu cầu của mình hoặc đơn giản là có thêm thông tin, hãy truy cập vào phần Liên hệ hoặc gởi email cho chúng tôi tại sales@machinery.com.vn

 

DO NOT MISS THIS INCREDIBLE OPPORTUNITY!

ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI ĐẶC BIỆT NÀY!

View More